ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดปัตตานีที่ (พิเศษ) 5/2564 ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกคร้งก่อนออกจากเคหสถานผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2564