ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดปัตตานี #เรื่องการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดปัตตานี
   
 
   

 ประกาศจังหวัดปัตตานี #เรื่องการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดปัตตานี ในช่วงนี้

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มกราคม. 2564