กิจกรรม : โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม


รายละเอียด :
    

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 องค์การบริการส่วนตำบลควนโนรี โดย นายรอราลี กะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และสตรีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี ให้มีความรู้ และมีทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมทั้งจัดทำแนวทางในการตรวจยืนยันและส่งต่อ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม การดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563    อ่าน 30 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**