กิจกรรม : สร้างการรับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
รายละเอียด :
    

 

 
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ภายใต้การอำนวยการของ นายรอราลี กะจิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี มอบหมายให้นางอรสา  ศรีทองนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลควนโนรี ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ณ ตลาดนัด บ้านหนองครก ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2564    อ่าน 2 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**